đèn led tuýp philips là loại đèn dài dùng để thay thế các sản phẩm đèn huỳnh quang truyền thống, với công nghệ led thì đèn sáng hơn bộ đèn nhẹ hơn không phải dùng tăng phô. Độ bền tuổi thọ cao.

Showing 1–12 of 15 results

Bộ Led tuýp BN 016 – 16w

144.000

Bộ Led tuýp BN 016 – 8w

104.000

Bộ Led tuýp BN 058 – 13w

129.000

Bộ Led tuýp BN 058 – 3,4w

69.000

Bộ Led tuýp BN 058 – 6,5w

88.000

Bộ Led tuýp BN 058 – 9,6w

109.000

Bóng Ecofit 16w

67.000

Bóng Ecofit 8w

53.500

Bóng Ecofit HO 10w

73.000

Bóng Ecofit HO 20w

95.000

Bóng Essential 18w

202.000

Bóng Essential 8w

134.000
Back to Top