Biến áp LIOA thường được dùng để ổn định dòng điện trong nhà hoặc trong công ty và có thể đổi nguồn ddienj từ 220v xuống 100v hoặc 110v.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Back to Top