Bóng Đèn LED MASTER 6.5-50W MR16 36D CN

Mã đặt hàng: 929001882210
Mã màu 927/930/940
Tia tia (Nôm na) 36 °
Thông số phát triển (Nom) 470 lm
Cường độ sáng (Nom) 1400 cd
Chỉ màu
Trống tôn (WW)
Quảng Đông làm tương quan quan (Nom) 2700K/3000K/4000K
Nền tảng phát triển (giá trị) (Nom) 72,00 lm / W
Màu sắc <4
Chỉ số màu sắc kết hợp màu sắc (Nom) 90
LLMF ở ở cuối danh sách danh từ (Nom) 70%