Bóng Huỳnh Quang T5 TL5 Essential 14W/865 1SL/40

► Mã đơn hàng: 927925984058
► Mã sản phẩm đầy đủ: 871150057033855
► Độ sáng: Essential [T5] 14W = TL [T10]20W
► Điện năng tiết kiệm: 20W – 14W = 6W.
► Tuổi thọ: 13.000 giờ.
► Tổng điện năng tiết kiệm được: 6W x 13.000 giờ = 78 kWh.
► Tiền điện: 1.500đ / kWh (ước lượng).
► Tổng số tiền tiết kiệm điện khi dùng một bóng đèn HQ T5 thẳng TL-5 Essential 14W/830: 1.500đ/kWh x 78kWh = 117.000đ.
► Chất lượng bóng đèn HQ T5 thẳng TL-5 Essential 14W/830 ổn định.
►Tuổi thọ bóng đèn HQ T5 thẳng TL-5 Essential 14W/830 cao hơn so với các sản phẩm khác.

0908826188
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon