Bóng Tia cực tím TUV 4W FAM/10X25BOX

Mã đặt hàng: 928000104013
Mã sản phẩm đầy đủ: 871150063872427
Độ dài tham chiếu A135,9 (tối đa) mm
Chiều dài chèn B140,6 (phút), 143 (tối đa) mm
Tổng chiều dài C150,1 (tối đa) mm
Đường kính D16 (tối đa) mm

0908826188
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon