Đèn LED MASTER LED 8-50W+ 830 MR16 36D Dim

Mã đặt hàng: 929001881708
Mã sản phẩm đầy đủ: 871869681495000
Đặc trưng
• Điều chỉnh độ sáng (phiên bản 6.5-35W)
• Công nghệ AirFlux sáng tạo để làm mát thụ động, tùy thuộc vào
mô hình
• Ánh sáng trắng ấm và mát
• Cả đời:
• Đèn LED MASTER 40.000 giờ
• GIÁ TRỊ LED MASTER 25.000 giờ
• Công nghệ TransforMax để đảm bảo khả năng tương thích với hiện tại
máy biến áp (tùy theo mẫu)